Tagmaling – klassiske eller moderne farver til taget?

Med en tagmaling kan du give dit tag et helt nyt udseende. Det er en kæmpe fordel for dig, hvis du er træt af farven, men der endnu er lang tid til, at det er nødvendigt for dig at skifte taget. Ældre tage og tage i bestemte materialer har derimod ikke godt af at blive malede.

En tagmaling kan være med til at gøre, at dit tag får et nyt udseende. Det er virkelig rart, hvis du er træt af den måde, som det ser ud på nu. Malingen kan dog ikke være med til at forlænge tagets levetid, og du bør ikke få malet ældre tage, da de typisk ikke kan klare den tagrensning, der er nødvendig inden.

Du kan få udført en tagmaling af en lang række forskellige former for tage. Er det et eternittag, skal du dog være opmærksom på, om der er asbest i pladerne, og om de har været overfladebehandlede tidligere. Er der asbest i pladerne, skal rensningen af dem håndteres på en særlig måde. Er de ikke blevet overfladebehandlet tidligere, er det vigtigt, at du ikke maler dem, da malingen kan skabe spændinger, så de slår revner.

Du bør altid få en professionel håndværker til at stå for din tagmaling. Det kræver særligt udstyr både at rense og at male taget. For eksempel er det vigtigt, at der bliver brugt en lift, så du ikke kommer til at revne taget ved at gå på det.

Hvad koster tagmaling?

Det er meget forskelligt, hvor meget det koster at få malet sit træ. Noget af det, der er meget vigtigt i forhold til, hvor meget det koster at male taget er, hvor stor hældning der er på taget. Er hældningen på under 35 grader, vil det være markant billigere for dig at få malet taget, end hvis hældningen er over. Det skyldes, at det bliver langt mere besværligt for tagmaleren.

Har dit tag en hældning på under 35 grader, kan du regne med, at kvadratmeterprisen på tagmalingen starter på cirka 100 kroner. Det kan lyde billigt, men løber alligevel op i 17.500 kroner, hvis du har et tag på 175 kvadratmeter. Husk, at dit tag typisk er større, end det antal kvadratmeter du har i dit hus.

Der kan være stor forskel på, hvor meget de forskellige tagmalere tager for opgaven. Derfor er det også altid en god ide, at du får flere tilbud. Det er med til at gøre, at du kan finde frem til den bedste pris. Det handler dog selvfølgelig ikke kun om penge, når du skal have malet dit tag, men også om hvilken kvalitet håndværkeren kan levere. For at finde ud af det kan du se på andres anmeldelser af håndværkeren.

Kan jeg selv stå for maling af taget?

Måske overvejer du, om du kan spare nogle penge på selv at male taget. Udgifterne til håndværkernes arbejdsløn er ofte den største post på budgettet. Derfor kan det være fristende. Det er dog vigtigt, at du har en lift, når du skal male, da det kan skabe revner i taget, at du går på det.

Derudover kan tagmaleren i langt højere grad vurdere, om det kan betale sig for dig at få malet dit tag eller ej. Er det et ældre tag, der er tale om, vil det ikke kunne betale sig, da malingen kan være med til at gøre taget mere skrøbeligt, og at du derfor kan komme ud for at skulle skifte det før.

Hvordan foregår en tagmaling?

Inden du kan få malet dit tag, skal du først have det renset for mos og alger. På mange tage danner der sig naturligt alger, når det har regnet, og der derfor er fugtigt på taget. Algerne giver en rød, gul eller grøn belægning og er samtidig grobund for andre former for ukrudt. Derfor er det vigtigt, at de bliver fjernet først.

På de fleste tage kan de fjernes med en højtryksspuling eller med en algebehandling, hvor der bliver påført et desinficerende middel. Med den sidste løsning kan der dog gå op til 6 måneder, før algerne er væk. Det er altså en mere langsommelig proces.

Når alger og mos er fjernet, skal tages malet. Det bliver typisk gjort fra en lift, da taget nemt kan få revner af, at der bliver gået på det. Det er derfor vigtigt at tage hensyn til det. Når malingen er tør, kan du forvente, at den holder i cirka 5-10 år. Derefter skal der igen påføres ny maling. Når du maler dit tag, får du altså også en vedligeholdelsesopgave mere.

Hvilke former for tage kan males?

Det er langt fra alle tage, der kan klare en tagmaling. Eternittage og tage i betontagsten kan godt, mens skifer, tagpap og tegl ikke har godt af det. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvilken type tag du har. Hvis du har et tag i tagpap kan du i stedet for at få det malet få lagt nyt tagpap i en anden farve direkte oven på det gamle.

Selv hvis dit tag hører til den type tage, der godt kan males, er det ikke sikkert, at dit konkrete tag vil have godt af det. Hvis dit tag er ældre end 40 år, vil det nemlig ikke kunne betale sig for dig at male taget. I stedet er det bedre for dig, at du begynder at spare op til et nyt tag.

Det skyldes, at de ældre tage er slidte. De vil derfor ikke kunne klare den rensning, der skal til, inden taget kan males. Rensningen kan slide så meget på taget, at det faktisk bliver mere porøst af det. Selvom der kommer maling på, kan det ikke være med til at holde sammen på taget. Det kan udelukkende være med til at give det en anden farve.

Hvis du gerne vil have malet dit tag, bør det derfor ikke være ældre end 20 år. Det gør, at der stadig vil være 20-25 år tilbage af tagets levetid. Det vil derfor stadig kunne klare en rensning inden malingen. Samtidig vil du have glæde af tagmalingen i længere tid.

Vær opmærksom på asbest i forbindelse med maling af eternit

Eternittage fra før 1988 kan indeholde asbest. Har du et tag fra den periode, er det derfor vigtigt, at du undersøger, om det indeholder asbest, inden du får det renset og malet. Rensningen skal foregå på en særlig måde, når der er asbest i taget. Ellers kan det blive blæst ind i huset og ud i nærmiljøet. Derudover skal alt vandet fra rensningen opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis.

Du kan se, om der er asbest i dine eternitplader ved at se på serien af tal på undersiden af pladen. Begynder det med 4 eller 5, er der ikke asbest i. Begynder det med 0 eller 1, er der asbest i.

Du bør kun male eternitplader, der er overfladebehandlede. Maling af eternitplader uden en overfladebehandling kan gøre, at de revner, fordi malingen skaber spændinger i overfladen. Er der revner i dit eternittag, bør du altid udskifte pladerne. Du må ikke male ovenpå revnerne.

Forlænger tagmaling tagets levetid?

Der er ingen beviser for, at tagmaling forlænger tagets levetid. Mange tagmalere hævder, at det er tilfældet, mens fagfolk fra for eksempel Bolius, Boligejernes Videnscenter, mener, at tagmaling endda kan skade taget.

Det skyldes, at ældre tage typisk ikke kan tåle at blive renset, da de i forvejen er skrøbelige. Derudover mener fagfolkene, at tagene ikke bliver stærkere af malingen. De mener dog, at du sagtens kan få malet et yngre tag, der stadig kan holde til en rensning, hvis du gerne vil have, at det skal have en anden farve.

Kan jeg få garanti på tagmaling?

Når du skal vælge, hvilken håndværker du gerne vil have til at male dit tag, er det altid en god ide, at du ser på, hvem der giver garanti på opgaven. Nogle håndværkere giver helt op til 10 års garanti på deres arbejde, hvilket kan være en rigtig rar sikkerhed at have i ryggen.