Tagrenovering – Skal du have renoveret taget, få et godt tilbud her

Ved at få renoveret dit tag løbende kan du spare mange penge i forhold til at skulle have et nyt tag. Hvis det kan betale sig for dig, har du pligt til at efterisolere ved en tagrenovering. Du kan få forskellige former for tilskud og håndværkerfradrag, hvilket kan sænke prisen på renoveringen. 

Mange typer af tag har en levetid på mange år. Det betyder dog ikke, at de er vedligeholdelsesfrie. Det er derfor vigtigt, at du løbende sørger for at renovere dit tag, så det netop kan leve op til den lange levetid, der er for det.  

Når du skal have renoveret dit tag, er der forskel på, om du skal have renoveret selve tagbelægningen, om du skal have renoveret undertaget, eller om du skal have renoveret begge dele. Det er selvfølgelig nemmest at renovere tagbelægningen, da den ligger yderst.  

Skal du have renoveret undertaget, er det dog muligt med nogle former for tagbelægning at løfte dem af, renovere undertaget og så lægge den gamle tagbelægning på. Det er med til at gøre renoveringen billigere.  

Når du skal have renoveret dit tag, skal du dog altid være opmærksom på, om det er det mest rentable for dig. I nogle tilfælde vil tagets tilstand være så ringe, at det bedre kan betale sig for dig, at du får lagt et helt nyt tag.  

Hvad koster tagrenovering? 

Det er meget forskelligt, hvor meget en tagrenovering koster. Det kommer blandt andet an på, hvor omfattende en renovering, der er tale om, hvor stort dit tag er, og hvilke materialer det er i.  

For at få et bedre overblik over, hvad prisen på en tagrenovering kommer til at være, er det derfor altid en god ide, at du får i hvert fald tre tilbud på opgaven. De tre tilbud giver dig en ide om, hvordan prisniveauet er i dit område. Typisk er det gratis for dig at få tilbuddene, og du styrer selv, om du vil tage imod dem eller ej.  

Kan en tagrenovering betale sig? 

Er du i tvivl, om en tagrenovering overhovedet kan betale sig, er det altid en god ide, at du får en fagperson ud og gennemgå taget. Vedkommende kan se på, hvor lang levetid taget har tilbage, og hvor meget vedligeholdelse taget efterfølgende vil kræve.  

Hvis du har et ældre tag på din bolig, vil det i nogle tilfælde bedre kunne betale sig for dig, at du får et nyt tag. Det skydes dels, at levetiden på dit nuværende tag er forholdsvis kort, og at der kommer til at være meget vedligeholdelse med det.  

Nogle former for ældre tage er for eksempel ikke skabt til de klimaforandringer, vi oplever nu, med mere regn og flere storme. Det er et nyt tag derimod, hvilket er endnu en grund, som du bør tage med i dine overvejelser.  

Isoleringskrav ved tagrenovering 

Når du alligevel skal i gang med en tagrenovering, er det altid en god ide, at du ser på, om din bolig trænger til ekstra isolering. Hvis det er en ældre bolig, er det ikke sikkert, at laget af isolering er så tykt, som det anbefales i dag. I det tilfælde er det en særlig god ide at overveje det.  

Du har pligt til at efterisolere din bolig, når du renoverer den, hvis det kan betale sig for dig. Derfor skal du altid, inden du går i gang med en renovering udregne, om det kan det. Det gør du ved hjælp af formlen:  

Årlig besparelse i kroner x levetid i år / investeringen i projektet 

Investeringen i projektet skal både ses som dine udgifter til materialer og til håndværkernes arbejdsløn. Det handler derfor om, at du har fået nogle tilbud fra forskellige håndværkere, for at du kan udfylde den del af ligningen.  

Hvis resultatet af beregningen er 1,33 eller mere, kan det betale sig for dig at efterisolere. Er den mindre end det, kan det ikke betale sig, og du har derfor ikke pligt til at gøre det.  

Tilskud til tagrenovering  

Hvis du skal efterisolere dit tag i forbindelse med din tagrenovering, har du mulighed for at søge om tilskud til det, inden du går i gang med arbejdet. De danske elselskaber giver nemlig tilskud, når du udfører tiltag i dit hjem, der sænker dit forbrug af el. Der er efterisolering af taget en af de energiforbedringer, der giver tilskud.  

Dit tilskud bliver beregnet ud fra, hvor meget el du sparer det første år efter renoveringen. Jo mere el du sparer, des højere et tilskud kan du få. Du skal altid huske at søge, inden du går i gang med arbejdet og køber materialer, da det ellers ikke er sikkert, at du kan få tilskuddet.  

Husk håndværkerfradraget 

Når du har fået renoveret dit tag, skal du selvfølgelig også huske at trække det fra i skat, som du har mulighed for. Du kan få et håndværkerfradrag på op til 12.000 kroner for forbedringer, der er med til at gøre din bolig mere energirigtig.  

De 12.000 kroner er ikke nogen, som du får, men nogle som du kan trække fra i kommuneskatten. Du kommer altså til at betale mindre i skat, hvilket jo i sidste ende giver dig flere penge. Du skal selv gå ind og opgive, hvor meget du har brugt på håndværkere i forbindelse med din tagrenovering  

Du kan kun få håndværkerfradrag på håndværkernes løn og ikke på de materialer, der er brugt til renoveringen. Derfor er det vigtigt, at du får en kvittering fra håndværkerne, hvor materialer og løn fremgår hver for sig. Sørg derfor altid for at entrere med en troværdig håndværker når du skal i gang en støre tagrenovering.

Tagrenovering af forskellige former for tage 

Det er meget forskelligt, hvordan et tag skal renoveres. Det kommer helt an på, hvilken form for tag der er tale om. Herunder kommer vi ind på renoveringer af nogle af de mest almindelige former for tage i Danmark.  

Tagrenovering af tagpap 

Et tag af tagpap er rigtig godt til tagkonstruktioner, der er mere krævende. Det kan for eksempel være, hvis du har et tårn på din bolig. Der er det nemt at forme tagpappet rundt om kuplen. Det er dog også populært på flade tage og skrå tage.  

Når du skal have nyt tagpap på dit tag, er det ikke altid, at du behøver at have fjernet det gamle. I nogle tilfælde er det muligt at lægge det nye ovenpå. Du bør dog altid tale med en professionel i forhold til, om det er en mulighed.  

Er det på et skur eller et udhus, at du skal have nyt tagpap på, vil du typisk selv kunne udføre opgaven. Der findes selvklæbende tagpap, hvilket gør det nemt for dig at klæbe den på den gamle tagpap. Er det på din bolig, er det dog vigtigt, at det bliver gjort af en professionel, da det har store konsekvenser for boligen, hvis taget er utæt.  

Er der mindre buler, revner eller lignende i dit tag af tagpap, er det muligt for en professionel at reparere dem uden at skulle udskifte hele taget.  

Tagrenovering af eternit 

Har du et ældre tag af eternit, kan det ofte betale sig for dig, at du renoverer det frem for at få et nyt tag. Det skyldes, at de gamle tage indeholder asbest. Det er et holdbart materiale, der dog ikke bliver brugt mere, fordi det er sundhedsskadeligt. Det gælder dog ikke, når du bor i et hus med et eternittag. Du kan altså ikke få et nyt tag med de samme kvaliteter som et ældre eternittag.  

En renovering af et eternittag vil typisk handle om, at du skal have fjernet alger og mos på taget. Der findes en række firmaer, der har specialiseret sig i tagrens, hvor de spuler alger og mos væk på en miljøvenlig måde. Derefter får dit tag en efterbehandling, der skal forhindre begroning efterfølgende.  

Tagrenovering af betontegl 

Betonteglsten ligner naturtegl, men er billigere. Derfor er de brugt i mange både nyere og ældre byggerier. Det er et holdbart materiale, og du kan have glæde af taget i omkring 50 år, hvis du sørger for at passe godt på det.  

Et problem med materialet er dog, at det med tiden får små frostsprængninger. Det gør taget mindre holdbart, og det er i høj grad dem, der skal tages hånd om ved en tagrenovering. En vigtig del af det er igen, at du sørger for at få renset taget regelmæssigt og får givet det en algebehandling, så mos og alger ikke så nemt kan sætte sig fast på taget.  

Maling af tag 

Vil du gerne have et nyt look på din bolig, er det en god ide, at du giver taget en gang maling. Det er med til at gøre, at det får et helt nyt udseende. Det er dog ikke alle tage, der har godt af at blive malet. På et ældre tag vil malingen typisk skalle af efter et par år.  

Du skal ikke forvente at kunne forlænge tagets levetid ved at male det. Det er udelukkende noget, du skal gøre for at give det et nyt udseende.