Tagrensning

En tagrensning fjerner mos og alger fra dit tag og er med til at få det til at se langt pænere ud. Der findes professionelle, der har specialiseret sig i at rense tage. Du kan dog også selv prøve at fjerne mos og alger med en kost. Tagrensningen vil dog i alle tilfælde kun være kosmetisk, da den ikke kan forlænge tagets levetid.

tagrensning

Det danske vind og vejr er hårdt ved tagene, hvor mos og alger ofte trives. Det er ikke pænt at se på. Derfor vælger mange at få en tagrensning eller selv at prøve at fjerne mos og alger, så deres tag kan få et pænere udseende de kommende år.

Der findes en række firmaer, der har specialiseret sig i tagrensning, hvor de spuler mos og alger væk og efterfølgende giver en algebehandling, der skal forhindre, at de kan gro igen. Det kræver dog ingen uddannelse at blive tagrenser, derfor er det vigtigt, at du undersøger firmaerne nærmere, inden du bestemmer dig for, hvilket du vælger. Du kan for eksempel se på, om de er medlem af håndværker.dk, og hvilke forsikringer de har.

Nogle tagrensere påstår, at en tagrensning kan være med til at forlænge tagets levetid. Det er dog ikke korrekt. En tagrensning er kosmetisk og giver dig et tag, der er pænere at se på. Det får ikke taget til at holde i længere tid. Derfor bør du også altid opveje en tagrensning i forhold til at få et helt nyt tag.

Hvad koster tagrensning?

En tagrensning koster cirka 100-140 kroner per kvadratmeter. Det lyder ikke af meget, men kan alligevel løbe op i 17.500 til 24.500 kroner for et tag på 175 kvadratmeter. Det er altså ikke bare håndører, der er tale om.

Derfor er det også vigtigt, at du får tilbud fra flere forskellige firmaer, når du skal have udført en tagrensning. Firmaerne giver gratis tilbud, hvilket gør, at du nemt kan høre flere ad. Det er altid en god ide, at du hører i hvert fald tre ad. Men du kan også sagtens få tilbud fra flere.

Du bør dog ikke kun have fokus på prisen, når du får et tilbud. Det er også vigtigt, at du ser på, hvilken kvalitet tagrenseren kan tilbyde dig. Det kræver som nævnt ingen uddannelse at blive tagrenser, hvorfor det er muligt for alle at blive det, og det gør, at niveauet svinger meget indenfor branchen.

Kan tagrensning betale sig i forhold til nyt tag?

Når du overvejer at få foretaget en tagrensning, bør du altid se på, hvor lang en forventet levetid dit tag har. I nogle tilfælde vil det faktisk bedre kunne betale sig for dig, at du begynder at spare sammen til et nyt tag frem for at bruge penge på en tagrensning.

Som nævnt er en tagrensning ikke helt billig, og det er et nyt tag bestemt heller ikke. Det er derfor klart, at de penge, som du ville have brugt på en tagrensning, vil falde på et tørt sted, hvis du i løbet af de næste fem år alligevel skal have et nyt tag.

Dit tag kan dog sagtens være af ældre dato og være begyndt at se lidt slidt ud, uden at det nødvendigvis skal skiftes lige med det samme. Derfor er det en god ide, at du får en fagperson ud at se på taget, hvis du er i tvivl om, hvor lang en levetid det har. Det er med til at give dig et bedre billede af, om det bedst kan betale sig med en tagrensning, eller om du skal have et helt nyt tag.

Tagrensning af alger

Når du skal have renset dit tag, handler det primært om, at du skal have fjernet alger og mos på dit tag. Det gør de ved at spule vand på med en høj hastighed og at bruge kemikalier, der sørger for, at det bliver sværere for mos og alger at få fat igen.

Vandet fra rensningen af taget, bliver opsamlet, så der ikke bliver udledt kemikalier til miljøet. Hvis du har et eternittag, der indeholder asbest, kræver det en særlig form for rensning. Du kan læse mere om den længere nede i teksten.

Har du tidligere fået foretaget en algebehandling af dine fliser i haven eller din facade, er det det samme koncept som med dit tag.

Mange firmaer har en abonnementsordning, så du har mulighed for at få dem til at komme en gang om året og rense dit tag. Det vil typisk være om foråret, hvor efteråret og vinterens fugt og kulde har givet alger og mos gode vilkår.

Kan jeg selv rense mit tag?
Du kan ikke selv spule taget ned på samme måde som en professionel tagrenser kan og give taget en algebehandling. Du kan dog godt fjerne alger og mos ved at bruge en stiv kost til at skrubbe dem ned med. Har du et tag, hvor du godt selv kan nå det, er det derfor en mulighed for dig.

Forlænger rensningen mit tags levetid?

Når du får udført en tagrensning, bør du udelukkende gøre det, fordi det gør dit tag pænere at se på. Dit tag får nemlig ikke en længere levetid af det. I nogle tilfælde kan det faktisk være med til at give taget en kortere levetid, fordi vandets høje tryk kan skylle de bånd væk, der isolerer taget. Det gør, at der kan trænge fugt ind igennem.

Derfor skal du altså ikke vælge at få foretaget en tagrensning for at forlænge tagets levetid; lige meget hvad tagrenseren så end siger. Som nævnt er der mange lykkeriddere i branchen, og der er desværre nogle af dem, der vil sige hvad som helst for at sælge varen.

Tagrensning og maling

I forbindelse med en tagrensning er der også mange, der vælger at få malet deres tag. Det kan være med til at genopfriske farven og gøre, at dit tag får et endnu flottere og skarpere udseende. Igen skal du være opmærksom på, at malingen ikke er med til at forlænge tagets levetid, men udelukkende er for, at det kommer til at se pænere ud.

På nogle former for tage kan malingen faktisk være direkte skadelig. Det er for eksempel, hvis malingen gør taget så tæt, at der samler sig kondens på indersiden af taget. Det giver dig et fugtproblem, uden at taget er utæt.

Der er også nogle former for tage, der bliver ødelagte af malingen. Skifer vil for eksempel krympe sammen af at blive malet, så mørtlen imellem dem løsner sig, og tagpladerne derfor kan ryge ud.

Derudover er malingen af taget med til at give dig endnu en vedligeholdelsesopgave i hjemmet. Malingen holder nemlig ikke evigt, og efter et par år til fem, begynder malingen at skalle af, og du er nødt til at få malet igen. Det er også en overvejelse, som du bør tage med, når du overvejer at male dit tag.

Hvilke tage kan renses?

Lige som det ikke er alle tage, der kan males, er det heller ikke alle tage, der kan renses. Naturskifer er for eksempel selvrensende, og du bør derfor ikke få dem renset. Det vil du ikke få noget ud af. Derudover bliver teglsten også ødelagte af at blive rensede.

På betontegl, tagpap, eternit og decratagplader er det derimod muligt at fjerne alger og mos med en tagrensning. Når du får foretaget en tagrensning af et eternittag, er det dog vigtigt, at du ved, om dit tag indeholder asbest eller ej. Indeholder taget asbest, skal rensningen nemlig foretages på en særlig måde.

Eternittage fra før 1984 indeholder altid asbest, og eternittage fra før 1988 kan indeholde det. Om dit tag indeholder asbest kan du se på den serie af tal, der er på pladerne. Hvis det første tal er 4 eller 5, er der ikke asbest i, er det 0 eller 1, er der asbest i.

Er der asbest i taget, bliver det renset på en særlig måde, da det er sundhedsskadeligt at komme i kontakt med taget. Det er dog ikke farligt for dig at bo i huset. Vandet fra rensningen bliver opsamlet, og asbesten bliver gennem en længere proces renset fra, så det til sidst kan udledes til kloakken.

Skader en tagrensning miljøet?

Der er en vedholdende myte om, at tagrensning ikke er godt for miljøet. Det skyldes, at tagfirmaerne bruger kemikalier til at rense taget med, når de spuler det. De kemikalier er der nogle, der mener, bliver udledt til det omkringliggende miljø, deriblandt din have.

Tagrenserne forsvarer sig dog med, at de kun bruger produkter, der er godkendte i EU, og at de samler vandet op, når de har spulet taget. Er der asbest i taget, bliver vandet som nævnt ovenfor også renset meget grundigt.